FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/25/2018 - 17:09 PDF icon मदिरा-converted.pdf
एफ.एम.रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०७४) ७४/७५ 06/12/2018 - 12:27 PDF icon १०. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावलि २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 17:04 PDF icon ४. निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
न्यायिक समितिकाे कायर्सम्पादन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 17:01 PDF icon न्यायिय समितिकाे कायर्सम्पादन नियमावलि २०७४
गाँउ कायर्पालिका कार्यसम्पादन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 16:59 PDF icon गाँउ कायर्पालिका कार्यसम्पादन नियमावलि २०७४
गाँउ कायर्पालिका बैठक संचालन तथा व्यवस्था (कार्यविधि ) नियमावलि २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 16:56 PDF icon गाँउ कायर्पालिका बैठक संचालन तथा व्यवस्था (कार्यविधि ) नियमावलि २०७४
शिक्षाा एेन २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 16:50 PDF icon ३. शिक्षा ऐन २०७४.pdf
विनियाेजित एेन २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 16:48 PDF icon विनियाेजित एेन २०७४
अार्थीक एेन २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 16:46 PDF icon अार्थीक एेन २०७४
कृषि व्यवसाय प्रवर्दन एेन २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 16:42 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्दन एेन २०७४

Pages