FAQs Complain Problems

के गाउँपालिकाको काम सन्तोष्जनक छ?

81% (93 votes)
छैन
4% (5 votes)
सुधार गर्नु पर्ने छ
15% (17 votes)
Total votes: 115