FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज Post date
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना । PDF icon suchana 0.pdf 05/24/2024 - 11:52
खप्तड छेडेदह गाउँपालिका भित्र सलगन विवरणमा उल्लेखित व्यवसायीहरुले आयकर बुझाउने सम्बन्धि सूचना । PDF icon खप्तड छेरेदह_merged.pdf 05/22/2024 - 15:07
सुचिकृत लेखापरिक्षकबाट लेखापरिक्षण गराउने सम्बन्धमा । PDF icon लेखापरीक्षण.pdf 05/16/2024 - 12:48
Invitations For Sealed Quotation PDF icon Khaptad_Chhededaha_5_x_10_SIZE[1].pdf 05/14/2024 - 12:33
विज्ञापन सम्बन्धमा । PDF icon विज्ञापन.pdf 05/13/2024 - 13:10
Invitation for Bids (IFB) PDF icon IMG-20240506-WA0005 (1).pdf 05/06/2024 - 13:31
स्यानेटरि प्याड खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्रको १५ दिने सूचना I यस सुचनामा उल्लेखित लागत अनुमानित रकम भ्याट सहित भएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ I PDF icon suchana-4.pdf 05/05/2024 - 10:42
किसान सूचिकरण सहजकर्ताहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । PDF icon CamScanner 05-04-2024 14.54 (1).pdf 05/04/2024 - 16:15
स्वयम सेवक शिक्षकहरुले कागजात पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । PDF icon 1714736637281.pdf 05/03/2024 - 17:40
सुचिकरण सहजकर्ताहरुको अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धि सूचना । PDF icon 1714710661013.pdf 05/03/2024 - 10:22

Pages