FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज Post date
सूचना टाँस गरि दिने बारे । PDF icon सूचना टस.pdf 11/02/2021 - 15:44
सूचना प्रकासन गरिएको बारे । PDF icon सूचक प्रकाशन.pdf 11/02/2021 - 15:36
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा । PDF icon सार्वजनिक सुनुयई.pdf 10/27/2021 - 16:23
पशुपंछी फर्म दर्ता सम्बन्धि सूचना । PDF icon पशुपन्छी फर्म नबिकरण.pdf 07/25/2021 - 15:55
नवाै‌ गाउँसभा - २०७८/७९ का केहि झल्कहरू 07/06/2021 - 13:00
माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा । PDF icon शिक्षा.pdf 06/15/2021 - 14:06
निर्माण कार्य सम्पन्न र भुक्तानी सम्बन्धमा PDF icon कम सम्पन्न सम्बन्धमा.pdf 06/13/2021 - 13:46
शिक्षकको छुट प्राबिधिक ग्रेडको रकम माग गर्ने समबन्धमा . PDF icon शिक्षकको छुट प्राबिधिक ग्रेडको रकम माग गर्ने सम्बन्धमा.pdf 06/07/2021 - 13:16
अनुपस्थित शिक्षकको बिवरण पठाउने सम्बन्धमा । PDF icon शिक्षक20210524_14533887_0028.pdf 05/24/2021 - 15:04
Invitation for Bids PDF icon Invitation for bids.pdf 05/09/2021 - 13:01

Pages