FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज Post date
सूचना टाँस गर्ने सम्बन्धमा । PDF icon सूचना टाँस सम्बन्धमा.pdf 02/24/2022 - 12:33
आ व २०७९।८० मा न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले निवेदन दिने बारे । PDF icon वेरोजगार फर्म.pdf 02/19/2022 - 10:58
विज्ञापन सम्बन्धमा । PDF icon सूचना.pdf 02/10/2022 - 11:55
गाउँ सभा बैठकमा उपस्थित भईदिने बारे । PDF icon गाउँसभा उपस्थित पत्र.pdf 01/06/2022 - 15:37
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना । PDF icon Khaptad Gapa(3).pdf 01/04/2022 - 12:44
बिपन्न समुदायका सुनौला हजार दिनका घरपरिवार लक्षित आयआर्जन क्रियाकलाप संचालन गर्न अनुदान सम्बन्धि सूचना । PDF icon सूचना.pdf 12/24/2021 - 14:30
Invitation For Bids PDF icon Chhededaha Gapa(2).pdf 12/19/2021 - 11:15
IEMIS मा प्राबिधिक धारको विद्यार्थीको बिवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । PDF icon IEMIS.pdf 12/15/2021 - 13:50
रास्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । PDF icon राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार.pdf 12/12/2021 - 14:22
Invitation For Bids PDF icon Bid Notice KCRM & Aatichaur HP-converted.pdf 11/14/2021 - 13:44

Pages