FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/23/2024 - 16:08 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१.pdf
खप्तड छेडेदह गाउँपालिका कार्यसंचालन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 07/23/2024 - 16:04 PDF icon खप्तड छेडेदह गाउँपालिका कार्यसंचालन निर्देशिका, २०८०.pdf
विषयगत समिति (कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/23/2024 - 15:19 PDF icon विषयगत समिति (कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०८०.pdf
मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 07/23/2024 - 15:07 PDF icon मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०.pdf
रोजगार संबाद मञ्च सञ्चालान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/23/2024 - 14:57 PDF icon रोजगार संबाद मञ्च सञ्चालान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण ) आचार संहिता, ८०/८१ 07/23/2024 - 14:44 PDF icon यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता,.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७४ (पहिलो पटक संसोधित ऐन ) ८०/८१ 07/23/2024 - 14:42 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७४.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन ) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/23/2024 - 14:37 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन परिचालन ) कार्यविधि,२०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ सार्वजनिक गरिएको । ७९-८० 07/21/2022 - 16:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 07/19/2022 - 16:31 PDF icon आर्थिक ऐन ,२०७९ (1).pdf

Pages