FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत स‌रक्षण २०७८ ७७/७८ 09/29/2021 - 11:46 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक सोर्ट सन्रक्षेन् एन २०७८.pdf
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको आर्थिक एेन २०७८ ७७/७८ 09/27/2021 - 16:31 PDF icon आर्थिक एन २०७८.pdf
बालश्रमको अनुगमन उद्दार ७६/७७ 02/09/2020 - 15:01 PDF icon बालबालिका.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि ७६/७७ 02/09/2020 - 14:51 PDF icon गाउँ सभा .pdf
मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/25/2018 - 17:09 PDF icon मदिरा नियन्त्रण.pdf
एफ.एम.रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०७४) ७४/७५ 06/12/2018 - 12:27 PDF icon १०. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावलि २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 17:04 PDF icon ४. निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
न्यायिक समितिकाे कायर्सम्पादन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 17:01 PDF icon न्यायिय समितिकाे कायर्सम्पादन नियमावलि २०७४
गाँउ कायर्पालिका कार्यसम्पादन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 16:59 PDF icon गाँउ कायर्पालिका कार्यसम्पादन नियमावलि २०७४
गाँउ कायर्पालिका बैठक संचालन तथा व्यवस्था (कार्यविधि ) नियमावलि २०७४ ७४/७५ 05/21/2018 - 16:56 PDF icon गाँउ कायर्पालिका बैठक संचालन तथा व्यवस्था (कार्यविधि ) नियमावलि २०७४

Pages