FAQs Complain Problems

खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको गाउँसभाको १५ औ अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री विशु देवी नाथ ज्यु बाट आ.व २०८१/०८२ को आय व्यय को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिदै ।