FAQs Complain Problems

खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको गाउँसभाको १५ औ अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री दिल बहादुर रावत ज्यु बाट आ.व. २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदै ।